My Astrological Moon, Sun and Rising Signs.



Most of us know what sign we are... Virgo, Cancer...etc, but most of us doesn't know what is our moon and rising sign? I heard about moon and rising sign first time myself last week. 
Moon and rising sign make for deeper insight into your personality based on when and where you were born.  Sun sign rules your personality - it's your soul. Moon sign rules your emotional core - it's your heart. Rising sign rules your outer appearance - it's your book cover. 

You need to know your date of birth, time of birth and what city you were born. With these information webpage looks at the position of the moon as well as constellation the day and time you came into this world. I used Astrolabe (it's free).

I know astrological signs are not everyone's cup of tea and that's perfectly fine. Everyone is different and believe in different things. I have just always have been interested of astrology and my astrological sign. So that's why I was really excited to share this with you. I'm really amazed about the results, because I see myself. Stars and planets know me pretty well.

Suurin osa meistä tietää oman horoskooppimerkkinsä. Melkein jokaisesta lehdestä pystyy myös lukemaan viikon tai kuukauden ennustukset. Milloin kannattaa ravata baarissa tai milloin kannattaa vaan teljetä ovet. Horoskooppimerkkien lisäksi on olemassa myös kuu ja nouseva merkki. 
Kuu, aurinko ja nouseva merkki kertoo syntymäajan ja syntymäpaikan avulla persoonallisuudestasi pintaa syvemmältä. Auringon merkki hallitsee persoonaasi - se on sinun sielusi. Kuun merkki hallitsee emotionaalista ydintä - se on sinun sydämesi. Nouseva merkki hallitsee ulkoista esiintymistä - se on niin sanotusti persoonasi "kirjan kannet". 

Sinun tarvitsee vain tietää syntymäpäiväsi, syntymäaikasi ja syntymäkaupunkisi. Syöttämällä tiedot nettisivulle, nettisivu katsoo kuun ja tähdistön sijainnin hetkenä jona synnyit. Käytin itse Astrolabe nimistä sivustoa (Ilmainen, tosin vain englannin kielinen).

Tiedän että astrologia on joillekkin puhdasta humpuukia, mikä on minulle täysin ok. Jokainen uskoo mihin itse haluaa. Esimerkiksi eivät kaikki usko jumalaan tai osa jopa pitää koulun ruokaloiden perunoiden kumimaisuudesta (vaikea uskoa). Olen itse ollut nuoruudesta asti kiinnostunut astrologiasta ja horoskooppimerkkien plärinöistä niin en malttanut olla jakamatta omaa kuun, auringon ja nousevaa merkkiäni. Tulokset myös kuvasivat itseäni omasta mielestäni hyvin. Planeetat ja tähdet tuntevat minut hyvin. 


Here are my results:

Rising Sign is in 01 Degress Scorpio 

Rising sign - also knows as your ascendant - represents the way others see you, your general impression and on people, and your spontaneous reactions.

You tend to be quiet, reserved, secretive and, at times, quite difficult to understand. Others notice your deep emotions and feelings and wonder how to draw you out. Stubborn and tough, you fight for any position you believe in. You are very resourceful and formidable when you become angered or upset about something. You enjoy living at the cutting edge -- for you life must be experienced intensely and totally. Quite courageous, you are willing to take calculated risks. 
Easily hurt by others, you often strike back with bitter sarcasm. Sensitive and curious, you are concerned with the deeper mysteries of human psychology. Once you have become interested in any subject, you pursue it with total fanaticism.

Nouseva merkki - ns. valta-asemassa oleva merkki - Kuvaa tapaa miten muut näkevät sinut, yleinen vaikutelma sinusta ja spontaanit reaktiotiosi.

Sinulla on tapana olla hiljainen, varautunut, salaperäinen ja sinua on silloin tällöin aika vaikea ymmärtää. Muut huomaavat syvät tunteesi ja miettivät miten saisivat vedettyä sinut pois kuorestasi. Olet itsepäinen ja kova. Taistelet jokaisesta arvosta/asemasta johon uskot. Olet hyvin neuvokas ja vaikuttava, kun olet vihainen tai hermostunut jostakin. Nautit elämästäsi veitsen kärjellä -- sinulle elämä täytyy kokea intensiivisesti ja totaalisesti. Suhteellisen rohkeasti otat tarkkaan harkittuja riskejä.
Muut loukkaavat sinua helposti ja isket yleensä takaisin katkeralla sarkasmila. Hienotunteinen ja utelias. Olet kiinnostunut psykologian syvimmistä mysteereistä. Kun olet kiinnostunut mistä tahansa asiasta, seuraat sitä fanaattisesti.


Sun is in 19 Degrees Virgo.

Sun sign rules your personality - Your soul.

Extremely careful and cautious by nature, you value neatness and order above all else. You rigorously practice every high standards of living and conduct and you demand the same of everyone with whom you come into contact. At time, you are so supercritical that you are merely nit-picky. You are very good at practical skills and quite handy with tools of all kinds. You are also greatly concerned with hygiene, cleanliness and personal health problems. Very likely your health is much better than you think it is -- don't worry so much! Extremely methodical and analytical, you are a perfectionist -- this makes you the perfect person to carry out highly detailed, precise operations. But, at time, you pay so much attention to details that you lose sight of the larger issues.

Auringon merkki - Hallitsee persoonaasi - sieluasi.

Olet luonteeltasi todella varautunut ja varovainen, arvostat puhtautta ja järjestystä. Harjoitat täsmällisesti korkeaa elämän laatua ja edellytät samaa jokaiselta, johon olet yhteydessä. Aika ajoin olet todella kriittinen, mikä tekee sinusta melkein pikkumaisen. Olet todella hyvä käytännöntehtävissä ja taidokas erilaisten työkalujen kanssa. Olet myös todella huolehtivainen hygienian, siisteyden ja oman terveyden suhteen. Suurella todennäköisyydellä terveytesi voi paremmin kuin itse ajattelet sen voivan - älä huolehdi niin paljoa! Olet suunnitelmallinen ja analyyttinen, olet perfektionisti - Tämä tekee sinusta parhaimman ihmisen huolehtimaan yksityiskohtaisista ja täsmällisistä tehtävistä. Mutta silloin tällöin annat liikaa huomiota juurikin yksityiskohdilla niin paljon että menetät kuvan kokonaisuudesta. 

Moon is in 22 Degrees Pisces. 

Moon sign reveals your inner self. It can give insight into the way you handle your emotions and fears; it can also give insight into the way you love and feel. The Moon also governs your moods.

You have strong feelings and are extremely sensitive. It would help if you had a thicker skin -- you tend to react emotionally to every situation you come across. Kind, gentle and considerate of the feelings of others, you are good at taking care of the sick, wounded and helpless. But you tend to absorb the energy of the others -- so avoid those who are always negative. You have a rich, creative and lively imagination, but you should be careful not to spend all your time daydreaming. Very intuitive, you have good ESP ("the sixth sense) and may be quite clairvoyant or psychic. Remember that you too have the right get what you want from life. If you are always defensive and kowtowing to others, people will take advantage of you and exploit you.

Kuun merkki paljastaa sisäisen minuutesi. Se voi antaa käsityksen siitä, miten käsittelet tunteitasi ja pelkojasi. Se voi antaa myös käsityksen siitä miten tunnet ja rakastat. Kuu hallitsee myös mielialojasi.

Sinulla on vahvat tunteet ja olet todella herkkä. Reagoit usein tunteikkaasti jokaisen tilanteeseen johon törmäät. Muut näkevät sinut kilttinä, ystävällisenä ja huomaavaisena. Olet hyvä huolehtimaan sairaista, haavoittuneista ja avuttomista. Mutta imet helposti muiden energiaa, joten välttele negatiivisia ihmisiä. Sinulla on vilkas, elävä ja luova mielikuvitus, mutta sinun pitää olla varovainen ettet vietä kokonaista päivääsi unelmoiden. Olet vaistonvarainen, sinulla on hyvä "kuudes aisti" ja voit olla hieman yliluonnollinen/sielullinen. Muista että sinullakin on oikeus saada mitä haluat elämältä. Jos olet aina puolusteleva ja nöyristelevä muille, muut käyttävät sinua hyväkseen.

Picture source: tumblr
More inspiration: mooncatsastrology

No comments